Ο χώρος των παιχνιδιών

Ο χώρος των παιχνιδιών είναι 100τ.μ. και είναι πιστοποιημένος από την αρμόδια αρχή ΕΒΕΤΑΜ. Στο χώρο αυτό τα παιδιά, απασχολούνται δημιουργικά κάτω από την επίβλεψη εξειδικευμένων παιδαγωγών. 

Ο χώρος χωρίζετε ηλικιακά σε χώρο προσχολικής ηλικίας (baby park) με μπαλοπισίνα, τσουλήθρα , σπιτάκι, και σε χώρο σχολικής ηλικίας με φουσκωτό και με κατασκευή δυο επιπέδων, με εμπόδια, μπαλοπισίνα, τούνελ γέφυρα και δυο τσουλήθρες. 

Ο χώρος των παιχνιδιών χωρίζετε με τον χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων του παιδότοπου με τζαμαρία (τρίπλεξ – ηχομονωτική). Ο χώρος αερίζεται φυσικά με παράθυρα γεγονός που ενισχύεται κατά την λειτουργία του χώρου με μονάδα εξαερισμού με την οποία επιτυγχάνεται συνεχή ανανέωση του χώρου με φρέσκο αέρα απαραίτητη προϋπόθεση για χώρο όπου συναθροίζονται πολλά παιδιά.

IMG KP 540
IMG KP 541
IMG KP 542

Έξω από τα παιχνίδια υπάρχει ιματιοθήκη και παπουτσοθήκη, προκειμένου τα παιδιά να αφήνουν τα πράγματα τους πριν την είσοδό τους στο χώρο, και χώροι υγιεινής αποκλειστικά για χρήση από τα παιδιά.

IMG KP 540
IMG KP 541
IMG KP 542


Copyright © 2017 kokkinapapoutsia.gr- powered by NICMEDIA